Kapat

Kapat

(0312) 418 76 76

Seviyede Eğitim

Okullarımızda öğrenci başarısı, öğretim programlarının kazanımları doğrultusunda, ders işlenişine paralel yapıda ve objektif bir şekilde ölçülür. Öğrencinin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilginin ölçülmesine değil; kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme, uygulama, analiz-sentez ve değerlendirme düzeyindeki edinimlerin de ölçülmesine yer verilir.

 

Başarı odaklılık ilkesini benimseyen Temel Okullarımız; deneyimli eğitim kadrosu, akademik takibi, rehberlik hizmetleri, zengin içerikli yayınları ve köklü geçmişi ile öğrencilerimizin akademik, sosyal, fiziksel gelişim düzeylerini esas alan bir eğitim modeli sunar ve öğrencilerimizin ulusal sınavlara en iyi şekilde hazırlanmasına rehberlik eder.

 

Tam Öğrenme Modelini benimseyen okullarımızda; her sınıf düzeyinde deneme sınavları ve ders kazanımlarını ölçen nitelikte performans değerlendirme sınavları yapılır. Sınav sonuçları ilgili zümrelerce değerlendirilir. Öğrencilerimizin varsa eksik kazanımları etüt programları ile tamamlanır. Ölçme değerlendirme hizmetlerine yönelik çalışmalar hem yazılı hem dijital ortamda takip edilir.

 

Seviye Temel Okullarında, Türkiye genelinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarına yayıncılık hizmet veren Seviye Yayınları kullanılmaktadır. Bu durum öğrencilerimize, katıldıkları deneme sınavlarında Türkiye geneli başarılarını büyük örneklemde görme fırsat vermektedir. Veli ve öğrencilerimiz www.seviyenibelirle.com adresinden, yapılan sınavların karnelerine ulaşabilmektedirler.

 

Öğrencilerimizin akademik başarılarının yükselmesindeki en önemli etken verimli çalışmalarıdır. Verimli çalışabilme ve plan yapabilme becerisi kazanabilmeleri için Seviye Eğitim Kurumlarına özgü Öğrenci Çalışma Rehberleri oluşturulmuştur. Bu rehberden faydalanarak, öğrencinin çalışma ve planlama alışkanlığı kazanmasına destek olunur.

 

Ölçme ve Değerlendirme kapsamında köklü deneyime sahip olan Seviye Temel Okullarında; öğrencilerimizin bireysel takipleri Mentor Öğretmenleri tarafından yapılır. Mentor öğretmen öğrenciyi bir bütün olarak ele alır ve öğrenci için en iyi kariyer planının yapılmasına rehberlik eder.

Bu Yazıyı Paylaş :